Search
Generic filters

Optimal service i restauranter

Optimal service i restauranter

Pager systemer og selvbetjeningskiosker giver optimal service i restauranter

Selvbetjening via en kiosk vinder mere og mere frem i verden.

En kiosk giver god mening for at sælge mere, og undgå kødannelser i butikken. Men ofte sker der det at gæsten laver kø foran der hvor maden udleveres.

Der er generelt flere løsninger, der giver en hurtigere ekspedition, men i sidste ende er et pager system det optimale. Med udlevering af en pager sammen med gæstens bestilling ved selvbetjeningskiosken, så kan gæste sætte sig ned, og være tryg ved at denne vil blive kaldt på når maden er klar. Når køkkenet har maden klar, kan man kalde på gæsten ved hjælp af at pager som bipper eller vibrerer og gæsten kan hente sin mad, og aflevere pageren.

Pager systemer i restauranter og cafeer har været kendt i mange årtier. Gæsten har altid været glade for, de får deres mad når den er klar, varm og frisk, og serveringspersonalet har været glade for at de ikke skal renden rundt eller skrige efter gæsten.

Pager systemer er win-win for restauranter og mange andre steder, og hjælpe restauranten, ligesom en kiosk hjælpe med at reducere ventetid, sikre bestilling sikkerhed, og selvfølgelig give større omsætning og spare personale omkostninger.

Flere og flere mennesker er trygge ved at bestille på en kiosk løsning, da det giver dem en følelse af at være mere i kontrol, og på en kiosk skærm har man også mulighed for at vise flere og bedre digitale billeder, der kan gøre at gæsten synes det er mere appetitlig. Så det er klart at flere og flere gæster af alle aldre har det OK med at bestille via en kiosk;

https://www.kioskmarketplace.com/blogs/consumer-demand-for-restaurant-kiosks-is-on-the-rise/

Kioskmarkedet stiger på verdensplan

Det forudsiges at kioskmarkedet på verdensplan vil stige fra USD 22.69 milliarder i 2021 til USD 52.05 milliarder i 2028, og selvom HoReCa markedet kun er en del af dette, så er sådan en udvikling selvsagt fantastisk, og vi er overbeviste om at pager markedet vil mærke denne stigning også.

Selvom man bestiller sin mad i en kiosk, er restaurantens service og arbejde ikke dermed færdigt. Maden skal også enten bringes til gæsten, eller gæsten skal selv hente den. Det er klart at for restauranten der i forvejen har selvbetjening, eller hvis restauranten har personalemangel, (som er en af hvor tids store problemer i HoReCa branchen), så vil restauranten evt. omstille sig helt eller delvist til selvbetjening.

Og det er her at mange restauranter ikke kan se hvordan en bestilling i en selvbetjeningskiosk, kan kombineres med at gæsterne selv skal hente maden, for hvordan får gæsten besked på at maden er klar til afhentning? Nogle vil måske mene at en stor digital skærm hvorpå afhentningsnummeret vises, kan være en løsning. Men dette er ofte forbundet med en kø foran skærmen, og derved har man igen en situation hvor gæsten bliver utilfreds over at skulle stå i kø.

Andre løber ud med maden hvis de har tid, men der er problemet ofte at man skal finde ud af hvor gæsten sidder, og det kan involvere at man skal råbe ud i lokalet hvad retten er man komme med. Der er nok ikke nogen af hverken gæster eller personale som synes det er rart med råben og skrigen.

Der er faktisk nogle pager systemer som kan hjælpe med disse kiosk selvbetjenings situationer, uanset om man vil rende ud med maden eller man vil lade gæsten selv hente.

Skal man rende ud med maden er et pager gæstelokationssystem gavnligt. Dette kaldes også ofte for et tabletracker system. Det er i princippet en pager som gæsten får udleveret ved kiosken, og som de tager med til bordet. Ude i køkken eller bag skranken kan personalet, på en skærm, så se hvor gæsten sidder, og kan gå ud med maden til det bord.

Selbstbedienungskioske

Løsninger

https://discoversystems.dk/produkt/gaeste-lokaliseringssystem-bordfinding/

Løsningen for et system hvor gæsten selv henter maden kan være et ganske almindeligt pager system, hvor gæsten får pageren udleveret sammen med sin bestillingsbon ved kiosken. Når maden er klar gives der fra køkken eller skranken signal til pagerne, som vil blinke, bippe eller vibrerer. Nemt og ligetil.

https://discoversystems.dk/produkt/silent-ordering-system-gaestekald/

En alternativ løsning til kiosker, er at bruge bestillings QR koder på bordene. Her bestiller gæsten maden ved at scanne en QR kode der giver dem menu samt en bestillingsmulighed (og i visse systemer også en betalingsmulighed). Generelt kan køkken så se hvor gæsten sidder, og kan levere maden til det respektive bord når det er færdigt.

https://discoversystems.dk/produkt/ordertable/

Hvad mange restauranter ikke ved at man kan også bruge QR bestilling med selvbetjening, og lade gæsten selv hente maden. I de tilfælde udstyres bordet med QR koden, og et stationært display hvori der er en pager. Gæsten får via appen at vide at når pagerne i det stationære display på bordet blinker og bipper, så er deres mad klar til afhentning. Dette sparer naturligvis betjeningspersonalet masser af tid, som så kan bruges til noget andet.

https://discoversystems.dk/menu-qr-koder-i-restauranter-kan-ogsaa-bruges-til-selvbetjening/

Kontakt os og få et godt råd om hvordan du kan hjælpe dit personale og få tilfredse gæster. Vi har trods alt over 20 års erfaring med dette

Discover Systems Logo